Tuomas Liukkonen

0500533533

Keijo Liukkonen

0500533513

Tervetuloa Upkeep24 intraan! Kirjauduttuanne sisään voitte tehdä intrassa tunti-ilmoituksen, laatupuuteilmoituksen, osapuuteilmoituksen ja vaaratilanneilmoituksen sekä tarkastella aikaisemmin täyttämiänne tunti-ilmoituksia.

Tiedostopankista löydätte tarvittavia ohjeistuksia.