Tuomas Liukkonen

0500533533

Keijo Liukkonen

0500533513

Tervetuloa Upkeep24 intraan!

Kirjauduttuanne sisään voitte tehdä intrassa tunti-ilmoituksen, laatupuuteilmoituksen, osapuuteilmoituksen ja vaaratilanneilmoituksen sekä tarkastella aikaisemmin täyttämiänne tunti-ilmoituksia.

-Tunti-ilmoitukset ja työkohteen riskinarviot siirretty tehtäväksi Adminetissä.

Tiedostopankista ja työsuojeluosiosta löydätte tarvittavia ohjeistuksia.